Ställverksregistret

Senast ändrat: 2023-07-09, justeringar införda -07-12

Detta är ett pågående forskningsprojekt som jag låter omgivningen fritt ta del av. Sammanställningen är till stor del ett samarbete mellan ett antal likasinnade.

Vill du ha meddelande med e-post vid uppdateringar? Hör av dig till Per Forsström: modell.cst[snabel-a]telia.com

För närmare beskrivningar av anläggningstyper och signalhistorik rekommenderas Gunnar Ekevings sidor

Senaste nya eller ändrade uppgifter: lista 2023-07-09 justerad -07-12

Lista över alla anläggningar i excel-format

Driftplatser
Abisko östra -- Charlottenberg 2023-02-12
Dagarn -- Förslövsholm 2023-07-09
Gagnef -- Höör 2023-07-12
Igelboda -- Köpmannebro 2023-04-02
Labacken -- Mörtsal 2023-07-12
Nacka -- Röån 2023-07-12
Sala -- Sösdala 2023-07-09
Taberg -- Växjö 2023-07-09
Ystad -- Öxnered 2023-07-09
Ställverkstyper
reläställverk av modell Cst 2022-07-10
datorställverk av typ 95 2023-07-12
datorställverk av typ 85 2023-07-12
övriga datorställverk, ej typ 85 eller 95 2022-02-20
reläställverk av modell 65 2023-07-12
reläställverk modell 59 2023-04-02
reläställverk av typerna Skruv och Björnlunda 2022-07-10
ställverk av typen centralapparat 2022-02-20
elektriska ställarstlv med elektriskt register 2022-07-10
knappställverk 2021-05-29
elektriska ställarstlv med mekaniskt register 2021-05-29

 

Benämningar på datorställverk av typ 95

Datorställverk av typ 95 benämns i registret enligt följande inofficiella system. Notera att benämningarna inte är Trafikverkets eller tillverkarens officiella:

 

Benämningar på ställverk av typ 59

Reläställverk av typ 59 kallas ofta i dagligt tal "59 F", men denna beteckning avser formellt endast 1963--65 års utförande med JRK-reläer och 4-trådsväxelkoppling. Ställverkstypen finns i verkligheten i flera varianter. I registret redovisas dessa enligt nedan baserat på spårkonfiguration. Benämningarna är till viss mån egna förenklade påfund eftersom verkligheten är svåröverblickbar. Angivelsen av typer i resgistret är inte komplett.

 

Driftsättnings- och slopningsdatum

Datum för driftsättning avser när ställverket var såpass driftklart att det reglerade fullständig signalering på åtminstone en del av driftplatsen. Ställverk på större driftplatser har ofta driftsatts etappvis. I många fall har ställverk driftsatts under en period av avstängd reguljärtrafik. Då brukar driftsättningsdatum vara svåra att ange entydigt.

Datum för slopning avser när ställverket i sin dominerande del togs ur bruk för signalreglerad körning. I en del fall har mindre delar av slopade ställverk levt kvar för att styra exempelvis vägskydd på sidospår.

 

Linjeplatsanordningar

Något aktivt efterforskande av förreglingsanordningar på linjeplatser har inte bedrivits. Anledningen är att detta är ett alltför omfattande och svåröverskådligt kapitel. Vissa linjeplatser har ändå medtagits då uppgifterna har inkommit "på köpet" vid faktasamling kring ställverk, till exempel när ett ställverk fortlevt som linjeplatsblockering efter att en driftplats har klassats ner till linjeplats.