Ställverksregistret

Senast ändrat: 2018-12-08

Detta är ett pågående forskningsprojekt som jag låter omgivningen fritt ta del av. Sammanställningen är till stor del ett samarbete mellan ett antal likasinnade.

Uppdateringar sker med oregelbundna mellanrum. Vill du ha meddelande med e-post vid uppdateringar? Hör av dig till Per Forsström: modell.cst[snabel-a]telia.com

För närmare beskrivningar av anläggningstyper och signalhistorik rekommenderas Gunnar Ekevings sidor

Senaste nya eller ändrade uppgifter: lista 2018-12-08

Generell ändring av benämningar på datorställverk av typ 95. Benämningarna är inte TRV:s officiella:

 

Lista över alla anläggningar i excel-format, ändrad 2018-12-08

Trafikplatssorterat, ställverk i drift Ändrad
Abisko östra -- Löten 2018-12-08
Maj -- Öxnered 2018-12-08
Trafikplatssorterat, slopade och i drift
Abisko östra -- Charlottenberg 2018-10-07
Dagarn -- Förslövsholm 2016-10-30
Gagnef -- Höör 2018-12-08
Iggesund -- Köpmannebro 2017-11-12
Labacken -- Mörsil 2017-09-03
Nattavaara -- Röstånga 2017-12-30
Sala -- Sösdala 2018-12-08
Taberg -- Växjö 2018-12-08
Ystad -- Öxnered 2018-04-12
Ställverkstyper, slopade och i drift
reläställverk av modell Cst 2018-04-12
datorställverk av typ 95 2018-12-08
datorställverk av typ 85 2017-12-30
övriga datorställverk, ej typ 85 eller 95 2017-12-30
reläställverk av modell 65 2018-12-08
reläställverk modell 59 2018-10-07
reläställverk av typerna Skruv och Björnlunda 2016-09-18
ställverk av typen centralapparat 2015-10-25
elektriska ställarstlv med elektriskt register 2015-04-13
knappställverk 2015-04-13
elektriska ställarstlv med mekaniskt register 2018-12-08

 

OFF (Ofta Förekommande Frågor)

 

Benämningar på ställverk av typ 59

Reläställverk av typ 59 kallas ofta i dagligt tal "59 F", men denna beteckning avser formellt endast 1963--65 års utförande med JRK-reläer och 4-trådsväxelkoppling. Ställverkstypen finns i verkligheten i flera varianter. I registret redovisas dessa enligt nedan baserat på spårkonfiguration. Benämningarna är till viss mån egna förenklade påfund eftersom verkligheten är svåröverblickbar.

 

Driftsättnings- och slopningsdatum

Datum för driftsättning avser när ställverket var såpass driftklart att det reglerade fullständig signalering på åtminstone en del av driftplatsen. Ställverk på större driftplatser har ofta driftsatts etappvis. I många fall har ställverk driftsatts under en period av avstängd reguljärtrafik. Då brukar driftsättningsdatum vara svåra att ange entydigt.

Datum för slopning avser när ställverket i sin dominerande del togs ur bruk för signalreglerad körning. I en del fall har mindre delar av slopade ställverk levt kvar för att styra exempelvis vägskydd på sidospår.

 

Linjeplatsanordningar

Något aktivt efterforskande av förreglingsanordningar på linjeplatser har inte bedrivits. Anledningen är att detta är ett alltför omfattande och svåröverskådligt kapitel. Vissa linjeplatser har ändå medtagits då uppgifterna har inkommit "på köpet" vid faktasamling kring ställverk, till exempel när ett ställverk fortlevt som linjeplatsblockering efter att en driftplats har klassats ner till linjeplats.