Ställverksregistret

Senast ändrat: 2019-11-10

Detta är ett pågående forskningsprojekt som jag låter omgivningen fritt ta del av. Sammanställningen är till stor del ett samarbete mellan ett antal likasinnade.

Glest mellan uppdateringarna
Det har varit glest mellan uppdateringarna under år 2019 och så lär det fortsätta. Tiden och intresset vill helt enkelt inte räcka till. Därför tonar jag ner ambitionerna att beskriva nuläget med avseende på anläggningar i drift och koncentrerar mig framöver på finslipningar av de historiska uppgifterna. Listorna med anläggningar i drift har utgått.

Vill du ha meddelande med e-post vid uppdateringar? Hör av dig till Per Forsström: modell.cst[snabel-a]telia.com

För närmare beskrivningar av anläggningstyper och signalhistorik rekommenderas Gunnar Ekevings sidor

Senaste nya eller ändrade uppgifter: lista 2019-11-10

Lista över alla anläggningar i excel-format, ändrad 2019-11-10

Sorterat på driftplatser, slopade och i drift
Abisko östra -- Charlottenberg 2019-01-12
Dagarn -- Förslövsholm 2019-11-10
Gagnef -- Höör 2019-11-10
Igelboda -- Köpmannebro 2019-11-10
Labacken -- Mörtsal 2019-01-12
Nacka -- Röån 2019-11-10
Sala -- Sösdala 2019-11-10
Taberg -- Växjö 2019-11-10
Ystad -- Öxnered 2019-11-10
Ställverkstyper, slopade och i drift
reläställverk av modell Cst 2018-04-12
datorställverk av typ 95 2019-11-10
datorställverk av typ 85 2019-11-10
övriga datorställverk, ej typ 85 eller 95 2017-12-30
reläställverk av modell 65 2019-11-10
reläställverk modell 59 2018-10-07
reläställverk av typerna Skruv och Björnlunda 2019-01-12
ställverk av typen centralapparat 2019-11-10
elektriska ställarstlv med elektriskt register 2019-01-12
knappställverk 2015-04-13
elektriska ställarstlv med mekaniskt register 2018-12-08

 

Benämningar på datorställverk av typ 95

Datorställverk av typ 95 benämns i registret enligt följande inofficiella system. Notera att benämningarna inte är Trafikverkets eller tillverkaren Bombardiers officiella:

 

Benämningar på ställverk av typ 59

Reläställverk av typ 59 kallas ofta i dagligt tal "59 F", men denna beteckning avser formellt endast 1963--65 års utförande med JRK-reläer och 4-trådsväxelkoppling. Ställverkstypen finns i verkligheten i flera varianter. I registret redovisas dessa enligt nedan baserat på spårkonfiguration. Benämningarna är till viss mån egna förenklade påfund eftersom verkligheten är svåröverblickbar.

 

Driftsättnings- och slopningsdatum

Datum för driftsättning avser när ställverket var såpass driftklart att det reglerade fullständig signalering på åtminstone en del av driftplatsen. Ställverk på större driftplatser har ofta driftsatts etappvis. I många fall har ställverk driftsatts under en period av avstängd reguljärtrafik. Då brukar driftsättningsdatum vara svåra att ange entydigt.

Datum för slopning avser när ställverket i sin dominerande del togs ur bruk för signalreglerad körning. I en del fall har mindre delar av slopade ställverk levt kvar för att styra exempelvis vägskydd på sidospår.

 

Linjeplatsanordningar

Något aktivt efterforskande av förreglingsanordningar på linjeplatser har inte bedrivits. Anledningen är att detta är ett alltför omfattande och svåröverskådligt kapitel. Vissa linjeplatser har ändå medtagits då uppgifterna har inkommit "på köpet" vid faktasamling kring ställverk, till exempel när ett ställverk fortlevt som linjeplatsblockering efter att en driftplats har klassats ner till linjeplats.